Pasywa co to jest
Definicja Pasywa. Co oznacza to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku.

Czy przydatne?

Co to jest Pasywa

Definicja PASYWA: to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa.

Znaczenie Polecenie Przelewu:
Słownik jest fundamentalną i uniwersalną metodą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi poprzez właściciela rachunku polecenia przelania określonej stawki z jego rachunku na wskazany poprzez pasywa.
Znaczenie Prawo Do Akcji (Pda):
Słownik przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej firmy akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych poprzez nich w ofercie publicznej pasywa.
Znaczenie Podatek:
Słownik pieniężne na rzecz państwa albo innej osoby publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie regulaminów prawnych, określających warunki pasywa.
Znaczenie Podatek Dochodowy:
Słownik obligatoryjne świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu pasywa.
Znaczenie Polisa Ubezpieczeniowa:
Słownik potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera między innymi dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, ustalenie przedmiotu, okresu i sumy pasywa.

Czym jest Pasywa znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: