Pasywa co to jest
Definicja Pasywa. Co oznacza to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku.

Czy przydatne?

Co to jest Pasywa

Definicja PASYWA: to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa.

Znaczenie Prawo Poboru (Pp):
Słownik przynajmniej zachowanie poprzez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej firmy akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Wg tej reguły objęcie poprzez akcjonariuszy pasywa.
Znaczenie Pomost (Emerytura Pomostowa):
Słownik fundusz założony poprzez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w szkodliwych warunkach. Zebrane środki posłużą póżniej do sfinansowania emerytur pomostowych pasywa.
Znaczenie Parytet Walutowy:
Słownik wyraża liczba czystego złota zawartą w jednostce monetarnej danego państwie pasywa.
Znaczenie Podstawa (Basis):
Słownik Różnica między ceną gotówkową i terminową towaru pasywa.
Znaczenie Produkt Narodowy Brutto:
Słownik Wytwór Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, zmniejszone o wartość dochodów na rynku krajowym zebranych poprzez inwestorów zagranicznych pasywa.

Czym jest Pasywa znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: