Pasywa co to jest
Definicja Pasywa. Co oznacza to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku.

Czy przydatne?

Co to jest Pasywa

Definicja PASYWA: to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa.

Znaczenie Prawo Do Akcji (Pda):
Słownik przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej firmy akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych poprzez nich w ofercie publicznej pasywa.
Znaczenie Powszechne Towarzystwo Emerytalne (Pte):
Słownik Towarzystwo Emerytalne to firma akcyjna, powołana specjalnie do tego, by zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia ekspertów, którzy inwestują kapitał zebrane poprzez pasywa.
Znaczenie Prawo Poboru (Pp):
Słownik przynajmniej zachowanie poprzez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej firmy akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Wg tej reguły objęcie poprzez akcjonariuszy pasywa.
Znaczenie Produkt Krajowy Brutto:
Słownik wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych poprzez krajową gospodarkę w trakcie konkretnego okresu, najczęściej roku pasywa.
Znaczenie Podatek Dochodowy:
Słownik obligatoryjne świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu pasywa.

Czym jest Pasywa znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: