Podatek co to jest
Definicja Podatek. Co oznacza publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym.

Czy przydatne?

Co to jest Podatek

Definicja PODATEK: świadczenia pieniężne na rzecz państwa albo innej osoby publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie regulaminów prawnych, określających warunki, wysokość i terminy płatności tych świadczeń. Podatki podzielone są na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód albo dorobek podatnika, na przykład podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatki pośrednie: nakładane na element spożycia, na przykład VAT, ostatecznie płaci konsument.

Znaczenie Polecenie Przelewu:
Słownik jest fundamentalną i uniwersalną metodą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi poprzez właściciela rachunku polecenia przelania określonej stawki z jego rachunku na wskazany poprzez podatek.
Znaczenie Pasywa:
Słownik to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa podatek.
Znaczenie Prawo Poboru (Pp):
Słownik przynajmniej zachowanie poprzez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej firmy akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Wg tej reguły objęcie poprzez akcjonariuszy podatek.
Znaczenie Parytet Walutowy:
Słownik wyraża liczba czystego złota zawartą w jednostce monetarnej danego państwie podatek.
Znaczenie Polisa Ubezpieczeniowa:
Słownik potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera między innymi dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, ustalenie przedmiotu, okresu i sumy podatek.

Czym jest Podatek znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: