Podstawa (bas co to jest
Definicja Podstawa (basis). Co oznacza Różnica między ceną gotówkową i terminową towaru. Co to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Podstawa (basis)

Definicja PODSTAWA (BASIS): Różnica między ceną gotówkową i terminową towaru.

Znaczenie Produkt Narodowy Brutto:
Słownik Wytwór Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, zmniejszone o wartość dochodów na rynku krajowym zebranych poprzez inwestorów zagranicznych podstawa (basis).
Znaczenie Polisa Ubezpieczeniowa:
Słownik potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera między innymi dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, ustalenie przedmiotu, okresu i sumy podstawa (basis).
Znaczenie Podatek Dochodowy:
Słownik obligatoryjne świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu podstawa (basis).
Znaczenie Produkt Krajowy Brutto:
Słownik wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych poprzez krajową gospodarkę w trakcie konkretnego okresu, najczęściej roku podstawa (basis).
Znaczenie Prawo Do Akcji (Pda):
Słownik przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej firmy akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych poprzez nich w ofercie publicznej podstawa (basis).

Czym jest Podstawa (basis znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: