Podstawa (bas co to jest
Definicja Podstawa (basis). Co oznacza Różnica między ceną gotówkową i terminową towaru. Co to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Podstawa (basis)

Definicja PODSTAWA (BASIS): Różnica między ceną gotówkową i terminową towaru.

Znaczenie Powszechne Towarzystwo Emerytalne (Pte):
Słownik Towarzystwo Emerytalne to firma akcyjna, powołana specjalnie do tego, by zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia ekspertów, którzy inwestują kapitał zebrane poprzez podstawa (basis).
Znaczenie Prawo Poboru (Pp):
Słownik przynajmniej zachowanie poprzez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej firmy akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Wg tej reguły objęcie poprzez akcjonariuszy podstawa (basis).
Znaczenie Pomost (Emerytura Pomostowa):
Słownik fundusz założony poprzez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w szkodliwych warunkach. Zebrane środki posłużą póżniej do sfinansowania emerytur pomostowych podstawa (basis).
Znaczenie Podatek Dochodowy:
Słownik obligatoryjne świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu podstawa (basis).
Znaczenie Produkt Narodowy Brutto:
Słownik Wytwór Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, zmniejszone o wartość dochodów na rynku krajowym zebranych poprzez inwestorów zagranicznych podstawa (basis).

Czym jest Podstawa (basis znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: