Polecenie Przelewu co to jest
Definicja Polecenie Przelewu. Co oznacza rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi.

Czy przydatne?

Co to jest Polecenie Przelewu

Definicja POLECENIE PRZELEWU: Polecenie przelewu jest fundamentalną i uniwersalną metodą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi poprzez właściciela rachunku polecenia przelania określonej stawki z jego rachunku na wskazany poprzez niego rachunek w dowolnym banku. Polecenia przelewu używa się do regulowania zobowiązań. Z tej formy płatności mogą używać osoby prawne i fizyczne. By dokonać zapłaty w formie polecenia przelewu konieczne jest posiadanie rachunku bankowego, poprzez osobę na rzecz, której dokonujemy płatności. Polecenie przelewu może być odwołane pisemną decyzją zleceniodawcy, jeśli bank nie obciążył jeszcze jego rachunku.

Znaczenie Produkt Narodowy Brutto:
Słownik Wytwór Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, zmniejszone o wartość dochodów na rynku krajowym zebranych poprzez inwestorów zagranicznych polecenie przelewu.
Znaczenie Prowizje Bankowe:
Słownik bankowe są pobierane w granicach ustalonych bankowymi taryfami prowizji i opłat, które banki obowiązkowo ogłaszają w miejscu ogólnie dostępnym. W indywidualnych sytuacjach bank może doliczyć polecenie przelewu.
Znaczenie Pomost (Emerytura Pomostowa):
Słownik fundusz założony poprzez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w szkodliwych warunkach. Zebrane środki posłużą póżniej do sfinansowania emerytur pomostowych polecenie przelewu.
Znaczenie Prawo Do Akcji (Pda):
Słownik przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej firmy akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych poprzez nich w ofercie publicznej polecenie przelewu.
Znaczenie Polisa Ubezpieczeniowa:
Słownik potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera między innymi dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, ustalenie przedmiotu, okresu i sumy polecenie przelewu.

Czym jest Polecenie Przelewu znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: