Pola Ubezpieczeniowa co to jest
Definicja Polisa Ubezpieczeniowa. Co oznacza wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera.

Czy przydatne?

Co to jest Polisa Ubezpieczeniowa

Definicja POLISA UBEZPIECZENIOWA: Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera między innymi dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, ustalenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia i należnej składki ubezpieczeniowej.

Znaczenie Produkt Narodowy Brutto:
Słownik Wytwór Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, zmniejszone o wartość dochodów na rynku krajowym zebranych poprzez inwestorów zagranicznych polisa ubezpieczeniowa.
Znaczenie Podatek Dochodowy:
Słownik obligatoryjne świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu polisa ubezpieczeniowa.
Znaczenie Prawo Poboru (Pp):
Słownik przynajmniej zachowanie poprzez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej firmy akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Wg tej reguły objęcie poprzez akcjonariuszy polisa ubezpieczeniowa.
Znaczenie Prawo Do Akcji (Pda):
Słownik przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej firmy akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych poprzez nich w ofercie publicznej polisa ubezpieczeniowa.
Znaczenie Podstawa (Basis):
Słownik Różnica między ceną gotówkową i terminową towaru polisa ubezpieczeniowa.

Czym jest Polisa Ubezpieczeniowa znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: