Pomost (emerytura Pomostowa co to jest
Definicja Pomost (emerytura Pomostowa). Co oznacza pracowników w szkodliwych warunkach. Zebrane.

Czy przydatne?

Co to jest Pomost (emerytura Pomostowa)

Definicja POMOST (EMERYTURA POMOSTOWA): fundusz założony poprzez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w szkodliwych warunkach. Zebrane środki posłużą póżniej do sfinansowania emerytur pomostowych.

Znaczenie Prawo Do Akcji (Pda):
Słownik przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej firmy akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych poprzez nich w ofercie publicznej pomost (emerytura pomostowa).
Znaczenie Polisa Ubezpieczeniowa:
Słownik potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera między innymi dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, ustalenie przedmiotu, okresu i sumy pomost (emerytura pomostowa).
Znaczenie Pasywa:
Słownik to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa pomost (emerytura pomostowa).
Znaczenie Prowizje Bankowe:
Słownik bankowe są pobierane w granicach ustalonych bankowymi taryfami prowizji i opłat, które banki obowiązkowo ogłaszają w miejscu ogólnie dostępnym. W indywidualnych sytuacjach bank może doliczyć pomost (emerytura pomostowa).
Znaczenie Podstawa (Basis):
Słownik Różnica między ceną gotówkową i terminową towaru pomost (emerytura pomostowa).

Czym jest Pomost (emerytura Pomostowa znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: