Reasekuracja co to jest
Definicja Reasekuracja. Co oznacza ubezpieczenia poprzez towarzystwa ubezpieczeń innym towarzystwom.

Czy przydatne?

Co to jest Reasekuracja

Definicja REASEKURACJA: Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia poprzez towarzystwa ubezpieczeń innym towarzystwom (reasekuratorom). Towarzystwo ubezpieczające (cedent) przekazuje zarazem odpowiednią część składek ubezpieczeniowych w zamian za zobowiązanie reasekuratora do zwrotu proporcjonalnej części wypłaconych odszkodowań. Celem reasekuracji jest podział i wzajemna zamiana ryzyka eliminująca niebezpieczeństwo strat przekraczających swoje fundusze i umożliwiająca tym samym prowadzenie operacji ubezpieczeniowych w odpowiednio szerszej skali.

Znaczenie Rynek Krajowy:
Słownik ogół transakcji kupna-sprzedaży zawieranych na terytorium danego państwa reasekuracja.
Znaczenie Rzecznik Ubezpieczonych:
Słownik interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów ubezpieczenia. Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy: reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów reasekuracja.
Znaczenie Remitent:
Słownik osoba na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla reasekuracja.
Znaczenie Rynek:
Słownik wszystkie transakcje kupna-sprzedaży danego dobra albo czynnika produkcji, zawierane na pewnym terytorium w określonym czasie; kształtują one popyt i podaż wpływając na poziom cen reasekuracja.
Znaczenie Rynek Pierwotny:
Słownik nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu poprzez Komisję Papierów Wartosciowych i Giełd. Cenę papierów wartościowych w tym wypadku określa ich emitent, a więc reasekuracja.

Czym jest Reasekuracja znaczenie w Słownik finansowy R .

  • Dodano:
  • Autor: