Remitent co to jest
Definicja Remitent. Co oznacza osoba na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla. Co to.

Czy przydatne?

Co to jest Remitent

Definicja REMITENT: osoba na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla.

Znaczenie Reasekuracja:
Słownik udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia poprzez towarzystwa ubezpieczeń innym towarzystwom (reasekuratorom). Towarzystwo ubezpieczające (cedent) przekazuje zarazem odpowiednią część składek remitent.
Znaczenie Rynek:
Słownik wszystkie transakcje kupna-sprzedaży danego dobra albo czynnika produkcji, zawierane na pewnym terytorium w określonym czasie; kształtują one popyt i podaż wpływając na poziom cen remitent.
Znaczenie Rynek Pierwotny:
Słownik nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu poprzez Komisję Papierów Wartosciowych i Giełd. Cenę papierów wartościowych w tym wypadku określa ich emitent, a więc remitent.
Znaczenie Rynek Krajowy:
Słownik ogół transakcji kupna-sprzedaży zawieranych na terytorium danego państwa remitent.
Znaczenie Rzecznik Ubezpieczonych:
Słownik interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów ubezpieczenia. Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy: reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów remitent.

Czym jest Remitent znaczenie w Słownik finansowy R .

  • Dodano:
  • Autor: