Rynek co to jest
Definicja Rynek. Co oznacza czynnika produkcji, zawierane na pewnym terytorium w określonym czasie.

Czy przydatne?

Co to jest Rynek

Definicja RYNEK: wszystkie transakcje kupna-sprzedaży danego dobra albo czynnika produkcji, zawierane na pewnym terytorium w określonym czasie; kształtują one popyt i podaż wpływając na poziom cen.

Znaczenie Rynek Krajowy:
Słownik ogół transakcji kupna-sprzedaży zawieranych na terytorium danego państwa rynek.
Znaczenie Remitent:
Słownik osoba na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla rynek.
Znaczenie Reasekuracja:
Słownik udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia poprzez towarzystwa ubezpieczeń innym towarzystwom (reasekuratorom). Towarzystwo ubezpieczające (cedent) przekazuje zarazem odpowiednią część składek rynek.
Znaczenie Rynek Pierwotny:
Słownik nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu poprzez Komisję Papierów Wartosciowych i Giełd. Cenę papierów wartościowych w tym wypadku określa ich emitent, a więc rynek.
Znaczenie Rzecznik Ubezpieczonych:
Słownik interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów ubezpieczenia. Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy: reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów rynek.

Czym jest Rynek znaczenie w Słownik finansowy R .

  • Dodano:
  • Autor: