Saldo co to jest
Definicja Saldo. Co oznacza inaczej stan konta. Co to jest Saldo słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Saldo

Definicja SALDO: inaczej stan konta.

Znaczenie Stopa Zwrotu:
Słownik to relacja wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji saldo.
Znaczenie Subwencja:
Słownik rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej poprzez kraj organizacjom, organizacjom społecznym albo osobom fizycznym przeważnie ze środków budżetowych saldo.
Znaczenie Świadczenie:
Słownik Stawka, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia określonego w polisie saldo.
Znaczenie Sektor Publiczny:
Słownik działania rządu i samorządów terytorialnych saldo.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów saldo.

Czym jest Saldo znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: