Saldo Debetowe co to jest
Definicja Saldo Debetowe. Co oznacza znaczy zadłużenie klienta wobec banku, które jest połączone ze.

Czy przydatne?

Co to jest Saldo Debetowe

Definicja SALDO DEBETOWE: Saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym znaczy zadłużenie klienta wobec banku, które jest połączone ze zgodą banku na dysponowanie poprzez klienta określoną stawką środków pieniężnych, które są własnością banku. Stawka ta jest ograniczona limitem kredytowym.

Znaczenie Saldo:
Słownik inaczej stan konta saldo debetowe.
Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową saldo debetowe.
Znaczenie Spekulacja:
Słownik działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo saldo debetowe.
Znaczenie Suma Ubezpieczenia:
Słownik odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce znaczy to, iż wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej stawki (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest saldo debetowe.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów saldo debetowe.

Czym jest Saldo Debetowe znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: