Spekulacja co to jest
Definicja Spekulacja. Co oznacza sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo. Co to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Spekulacja

Definicja SPEKULACJA: działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo.

Znaczenie Stopa Zwrotu:
Słownik to relacja wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji spekulacja.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów spekulacja.
Znaczenie Subwencja:
Słownik rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej poprzez kraj organizacjom, organizacjom społecznym albo osobom fizycznym przeważnie ze środków budżetowych spekulacja.
Znaczenie Swap:
Słownik umowa, na mocy której dwa podmioty pożyczają siebie wzajemnie walutę. Pozwala to na łatwą zmianę zobowiązań na przykład o zmiennym oprocentowaniu, na zobowiązanie o stałym oprocentowaniu spekulacja.
Znaczenie Saldo:
Słownik inaczej stan konta spekulacja.

Czym jest Spekulacja znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: