Spekulacja co to jest
Definicja Spekulacja. Co oznacza sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo. Co to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Spekulacja

Definicja SPEKULACJA: działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo.

Znaczenie Subwencja:
Słownik rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej poprzez kraj organizacjom, organizacjom społecznym albo osobom fizycznym przeważnie ze środków budżetowych spekulacja.
Znaczenie Stopa Procentowa:
Słownik ustala wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia się stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana spekulacja.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów spekulacja.
Znaczenie Sektor Publiczny:
Słownik działania rządu i samorządów terytorialnych spekulacja.
Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową spekulacja.

Czym jest Spekulacja znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: