Stopa Procentowa co to jest
Definicja Stopa Procentowa. Co oznacza jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia.

Czy przydatne?

Co to jest Stopa Procentowa

Definicja STOPA PROCENTOWA: Stopa procentowa ustala wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia się stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana stopa inflacji. Wraz ze wzrostem poziomu inflacji wzrastają stopy procentowe.

Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów stopa procentowa.
Znaczenie Spekulacja:
Słownik działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo stopa procentowa.
Znaczenie Saldo:
Słownik inaczej stan konta stopa procentowa.
Znaczenie System Repartycyjny (O Zdefiniowanym Świadczeniu):
Słownik dotychczasowy mechanizm emerytalny oparty na umowie pokoleniowej, gdzie pokolenie pracujące finansowało emerytów z ich bieżących składek. Pozostałością starego mechanizmu jest aktualny I filar stopa procentowa.
Znaczenie Stopa Zwrotu:
Słownik to relacja wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji stopa procentowa.

Czym jest Stopa Procentowa znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: