Stopa Procentowa co to jest
Definicja Stopa Procentowa. Co oznacza jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia.

Czy przydatne?

Co to jest Stopa Procentowa

Definicja STOPA PROCENTOWA: Stopa procentowa ustala wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia się stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana stopa inflacji. Wraz ze wzrostem poziomu inflacji wzrastają stopy procentowe.

Znaczenie Stopa Zwrotu:
Słownik to relacja wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji stopa procentowa.
Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową stopa procentowa.
Znaczenie Saldo:
Słownik inaczej stan konta stopa procentowa.
Znaczenie Świadczenie:
Słownik Stawka, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia określonego w polisie stopa procentowa.
Znaczenie Subwencja:
Słownik rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej poprzez kraj organizacjom, organizacjom społecznym albo osobom fizycznym przeważnie ze środków budżetowych stopa procentowa.

Czym jest Stopa Procentowa znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: