Suma co to jest
Definicja Suma. Co oznacza umiejętność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia.

Czy przydatne?

Co to jest Suma

Definicja SUMA: wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie albo umiejętność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych wypadkach może ją przekroczyć. W ubezpieczeniach na życie suma ubezpieczenia ustala wysokość świadczenia należnego w przypadku nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego (może być podwyższone urealnienie), w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki proc. tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo.

Znaczenie Subwencja:
Słownik rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej poprzez kraj organizacjom, organizacjom społecznym albo osobom fizycznym przeważnie ze środków budżetowych suma.
Znaczenie Spekulacja:
Słownik działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo suma.
Znaczenie Sektor Publiczny:
Słownik działania rządu i samorządów terytorialnych suma.
Znaczenie Świadczenie:
Słownik Stawka, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia określonego w polisie suma.
Znaczenie Saldo Debetowe:
Słownik rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym znaczy zadłużenie klienta wobec banku, które jest połączone ze zgodą banku na dysponowanie poprzez klienta określoną stawką środków pieniężnych, które są suma.

Czym jest Suma znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: