Suma co to jest
Definicja Suma. Co oznacza umiejętność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia.

Czy przydatne?

Co to jest Suma

Definicja SUMA: wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie albo umiejętność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych wypadkach może ją przekroczyć. W ubezpieczeniach na życie suma ubezpieczenia ustala wysokość świadczenia należnego w przypadku nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego (może być podwyższone urealnienie), w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki proc. tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo.

Znaczenie Swap:
Słownik umowa, na mocy której dwa podmioty pożyczają siebie wzajemnie walutę. Pozwala to na łatwą zmianę zobowiązań na przykład o zmiennym oprocentowaniu, na zobowiązanie o stałym oprocentowaniu suma.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów suma.
Znaczenie Sektor Publiczny:
Słownik działania rządu i samorządów terytorialnych suma.
Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową suma.
Znaczenie Saldo:
Słownik inaczej stan konta suma.

Czym jest Suma znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: