Suma co to jest
Definicja Suma. Co oznacza umiejętność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia.

Czy przydatne?

Co to jest Suma

Definicja: wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie albo umiejętność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych wypadkach może ją przekroczyć. W ubezpieczeniach na życie suma ubezpieczenia ustala wysokość świadczenia należnego w przypadku nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego (może być podwyższone urealnienie), w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki proc. tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo.

Czym jest Suma znaczenie w Słownik finansowy S .