Suma Ubezpieczenia co to jest
Definicja Suma Ubezpieczenia. Co oznacza znaczy to, iż wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć.

Czy przydatne?

Co to jest Suma Ubezpieczenia

Definicja SUMA UBEZPIECZENIA: Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce znaczy to, iż wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej stawki (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zazwyczaj na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku. W ubezpieczeniach obowiązkowych ocenę wartości ubezpieczanego majątku przeprowadza zakład ubezpieczeń w porozumieniu z ubezpieczonym. W dobrowolnych zaś oceny dokonuje sam ubezpieczony.

Znaczenie Saldo Debetowe:
Słownik rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym znaczy zadłużenie klienta wobec banku, które jest połączone ze zgodą banku na dysponowanie poprzez klienta określoną stawką środków pieniężnych, które są suma ubezpieczenia.
Znaczenie Stopa Procentowa:
Słownik ustala wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia się stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana suma ubezpieczenia.
Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową suma ubezpieczenia.
Znaczenie Spekulacja:
Słownik działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo suma ubezpieczenia.
Znaczenie Saldo:
Słownik inaczej stan konta suma ubezpieczenia.

Czym jest Suma Ubezpieczenia znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: