Świadczenie co to jest
Definicja Świadczenie. Co oznacza tytułu zawartego ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Świadczenie

Definicja ŚWIADCZENIE: Stawka, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia określonego w polisie.

Znaczenie Stopa Zwrotu:
Słownik to relacja wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji świadczenie.
Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową świadczenie.
Znaczenie Spekulacja:
Słownik działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo świadczenie.
Znaczenie Saldo Debetowe:
Słownik rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym znaczy zadłużenie klienta wobec banku, które jest połączone ze zgodą banku na dysponowanie poprzez klienta określoną stawką środków pieniężnych, które są świadczenie.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów świadczenie.

Czym jest Świadczenie znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: