System Repartycyjny (o co to jest
Definicja System Repartycyjny (o Zdefiniowanym świadczeniu). Co oznacza pokoleniowej, gdzie.

Czy przydatne?

Co to jest System Repartycyjny (o Zdefiniowanym świadczeniu)

Definicja SYSTEM REPARTYCYJNY (O ZDEFINIOWANYM ŚWIADCZENIU): dotychczasowy mechanizm emerytalny oparty na umowie pokoleniowej, gdzie pokolenie pracujące finansowało emerytów z ich bieżących składek. Pozostałością starego mechanizmu jest aktualny I filar.

Znaczenie Spekulacja:
Słownik działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo system repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu).
Znaczenie Saldo:
Słownik inaczej stan konta system repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu).
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów system repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu).
Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową system repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu).
Znaczenie Swap:
Słownik umowa, na mocy której dwa podmioty pożyczają siebie wzajemnie walutę. Pozwala to na łatwą zmianę zobowiązań na przykład o zmiennym oprocentowaniu, na zobowiązanie o stałym oprocentowaniu system repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu).

Czym jest System Repartycyjny (o znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: