Waloryzacja co to jest
Definicja Waloryzacja. Co oznacza przywracanie wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom.

Czy przydatne?

Co to jest Waloryzacja

Definicja WALORYZACJA: przywracanie wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym.

Znaczenie Wibor (Warsaw Interbank Offered Rate):
Słownik średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym waloryzacja.
Znaczenie Weksel Skarbowy (Treasury Bill):
Słownik skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach anglosaskich, są emitowane w Polsce bony waloryzacja.
Znaczenie Warset:
Słownik mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku waloryzacja.
Znaczenie Wzrost Gospodarczy:
Słownik kolokwialnie wzrost realnego Produktu Narodowego Brutto (PNB); mechanizm rozszerzania umiejętności produkcyjnych gospodarki narodowej waloryzacja.
Znaczenie Warrant Subskrypcyjny:
Słownik certyfikat) regularnie dołączony do akcji albo obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo nieustające prawo kupna papierów wartościowych albo innych aktywów po ustalonej cenie albo prawo do waloryzacja.

Czym jest Waloryzacja znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: