Warrant co to jest
Definicja Warrant. Co oznacza warrantu do wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów stawki.

Czy przydatne?

Co to jest Warrant

Definicja WARRANT: bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów stawki rozliczenia. Jego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego.

Znaczenie Wynagrodzenie Netto:
Słownik zobacz wynagrodzenie netto warrant co to jest.
Znaczenie Weksel (Bill Of Exchange):
Słownik wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej stawki pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako warrant definicja.
Znaczenie Waloryzacja:
Słownik przywracanie wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym warrant co znaczy.
Znaczenie Wydatki Publiczne:
Słownik środki wydatkowane poprzez kraj i samorządy na realizację swych zadań i celów warrant słownik.
Znaczenie Weksel Skarbowy (Treasury Bill):
Słownik skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach anglosaskich, są emitowane w Polsce bony warrant znaczenie.

Czym jest Warrant znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: