Warrant co to jest
Definicja Warrant. Co oznacza warrantu do wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów stawki.

Czy przydatne?

Co to jest Warrant

Definicja WARRANT: bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów stawki rozliczenia. Jego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego.

Znaczenie Wynagrodzenie Netto:
Słownik zobacz wynagrodzenie netto warrant.
Znaczenie Wydatki Publiczne:
Słownik środki wydatkowane poprzez kraj i samorządy na realizację swych zadań i celów warrant.
Znaczenie Waluta (Currency):
Słownik to definicja stosowane zamiennie z definicją pieniądza. Nazwę waluta stosuje się w pierwszej kolejności, gdy jednostka monetarna danego państwie występuje na rynku międzynarodowym warrant.
Znaczenie Warrant Subskrypcyjny:
Słownik certyfikat) regularnie dołączony do akcji albo obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo nieustające prawo kupna papierów wartościowych albo innych aktywów po ustalonej cenie albo prawo do warrant.
Znaczenie Warset:
Słownik mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku warrant.

Czym jest Warrant znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: