Warrant Subskrypcyjny co to jest
Definicja Warrant Subskrypcyjny. Co oznacza obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo.

Czy przydatne?

Co to jest Warrant Subskrypcyjny

Definicja WARRANT SUBSKRYPCYJNY: dokument (certyfikat) regularnie dołączony do akcji albo obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo nieustające prawo kupna papierów wartościowych albo innych aktywów po ustalonej cenie albo prawo do subskrypcji przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta.

Znaczenie Wydatki Publiczne:
Słownik środki wydatkowane poprzez kraj i samorządy na realizację swych zadań i celów warrant subskrypcyjny.
Znaczenie Waluta (Currency):
Słownik to definicja stosowane zamiennie z definicją pieniądza. Nazwę waluta stosuje się w pierwszej kolejności, gdy jednostka monetarna danego państwie występuje na rynku międzynarodowym warrant subskrypcyjny.
Znaczenie Wirtualne Biuro, Czyli Adres Dla Firmy:
Słownik Wrocław-Krzyki to centrum obsługi polskich i zagranicznych przedsiębiorców z całego kraju, ale głównie z Wrocławia i okolic. Przedsiębiorca zakładając spółkę może jej siedzibę zarejestrować w warrant subskrypcyjny.
Znaczenie Wibor (Warsaw Interbank Offered Rate):
Słownik średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym warrant subskrypcyjny.
Znaczenie Weksel Skarbowy (Treasury Bill):
Słownik skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach anglosaskich, są emitowane w Polsce bony warrant subskrypcyjny.

Czym jest Warrant Subskrypcyjny znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: