Warrant Subskrypcyjny co to jest
Definicja Warrant Subskrypcyjny. Co oznacza obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo.

Czy przydatne?

Co to jest Warrant Subskrypcyjny

Definicja WARRANT SUBSKRYPCYJNY: dokument (certyfikat) regularnie dołączony do akcji albo obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo nieustające prawo kupna papierów wartościowych albo innych aktywów po ustalonej cenie albo prawo do subskrypcji przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta.

Znaczenie Wirtualne Biuro, Czyli Adres Dla Firmy:
Słownik Wrocław-Krzyki to centrum obsługi polskich i zagranicznych przedsiębiorców z całego kraju, ale głównie z Wrocławia i okolic. Przedsiębiorca zakładając spółkę może jej siedzibę zarejestrować w warrant subskrypcyjny.
Znaczenie Warset:
Słownik mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku warrant subskrypcyjny.
Znaczenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Wza):
Słownik udział wszyscy posiadacze akcji danej firmy. Każdy z nich ma tyle głosów ile wynika z posiadanych akcji. Uprawnienia walnego zebrania akcjonariuszy ustala kodeks firm handlowych, i statut danej firmy warrant subskrypcyjny.
Znaczenie Weksel (Bill Of Exchange):
Słownik wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej stawki pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako warrant subskrypcyjny.
Znaczenie Wynagrodzenie Brutto:
Słownik zobacz wynagrodzenie brutto warrant subskrypcyjny.

Czym jest Warrant Subskrypcyjny znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: