Warset co to jest
Definicja Warset. Co oznacza mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w.

Czy przydatne?

Co to jest Warset

Definicja WARSET: mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku.

Znaczenie Waloryzacja:
Słownik przywracanie wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym warset.
Znaczenie Wall Street:
Słownik aleja w Nowym Jorku skupiająca kluczowe instytucje finansowe USA warset.
Znaczenie Weksel Skarbowy (Treasury Bill):
Słownik skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach anglosaskich, są emitowane w Polsce bony warset.
Znaczenie Wibor (Warsaw Interbank Offered Rate):
Słownik średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym warset.
Znaczenie Weksel (Bill Of Exchange):
Słownik wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej stawki pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako warset.

Czym jest Warset znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: