Weksel Skarbowy (treasury co to jest
Definicja Weksel Skarbowy (treasury Bill). Co oznacza weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb.

Czy przydatne?

Co to jest Weksel Skarbowy (treasury Bill)

Definicja WEKSEL SKARBOWY (TREASURY BILL): jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach anglosaskich, są emitowane w Polsce bony skarbowe. Weksle skarbowe są walorem sprzedawanym na bazie dyskonta, zaś bony skarbowe posiadają kupon odsetkowy.

Znaczenie Waluta (Currency):
Słownik to definicja stosowane zamiennie z definicją pieniądza. Nazwę waluta stosuje się w pierwszej kolejności, gdy jednostka monetarna danego państwie występuje na rynku międzynarodowym weksel skarbowy (treasury bill).
Znaczenie wig20:
Słownik indeks giełdowy 20 największych firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych weksel skarbowy (treasury bill).
Znaczenie Wzrost Gospodarczy:
Słownik kolokwialnie wzrost realnego Produktu Narodowego Brutto (PNB); mechanizm rozszerzania umiejętności produkcyjnych gospodarki narodowej weksel skarbowy (treasury bill).
Znaczenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Wza):
Słownik udział wszyscy posiadacze akcji danej firmy. Każdy z nich ma tyle głosów ile wynika z posiadanych akcji. Uprawnienia walnego zebrania akcjonariuszy ustala kodeks firm handlowych, i statut danej firmy weksel skarbowy (treasury bill).
Znaczenie Wynagrodzenie Brutto:
Słownik zobacz wynagrodzenie brutto weksel skarbowy (treasury bill).

Czym jest Weksel Skarbowy (treasury znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: