Weksel Skarbowy (treasury co to jest
Definicja Weksel Skarbowy (treasury Bill). Co oznacza weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb.

Czy przydatne?

Co to jest Weksel Skarbowy (treasury Bill)

Definicja WEKSEL SKARBOWY (TREASURY BILL): jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach anglosaskich, są emitowane w Polsce bony skarbowe. Weksle skarbowe są walorem sprzedawanym na bazie dyskonta, zaś bony skarbowe posiadają kupon odsetkowy.

Znaczenie Wibor (Warsaw Interbank Offered Rate):
Słownik średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym weksel skarbowy (treasury bill).
Znaczenie Wydatki Publiczne:
Słownik środki wydatkowane poprzez kraj i samorządy na realizację swych zadań i celów weksel skarbowy (treasury bill).
Znaczenie Waluta (Currency):
Słownik to definicja stosowane zamiennie z definicją pieniądza. Nazwę waluta stosuje się w pierwszej kolejności, gdy jednostka monetarna danego państwie występuje na rynku międzynarodowym weksel skarbowy (treasury bill).
Znaczenie Weksel (Bill Of Exchange):
Słownik wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej stawki pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako weksel skarbowy (treasury bill).
Znaczenie Warset:
Słownik mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku weksel skarbowy (treasury bill).

Czym jest Weksel Skarbowy (treasury znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: