Weksel Skarbowy (treasury co to jest
Definicja Weksel Skarbowy (treasury Bill). Co oznacza weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb.

Czy przydatne?

Co to jest Weksel Skarbowy (treasury Bill)

Definicja: jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach anglosaskich, są emitowane w Polsce bony skarbowe. Weksle skarbowe są walorem sprzedawanym na bazie dyskonta, zaś bony skarbowe posiadają kupon odsetkowy.

Czym jest Weksel Skarbowy (treasury Bill) znaczenie w Słownik finansowy W .