Weksel (bill Of Exchange co to jest
Definicja Weksel (bill Of Exchange). Co oznacza prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy.

Czy przydatne?

Co to jest Weksel (bill Of Exchange)

Definicja WEKSEL (BILL OF EXCHANGE): to rodzaj papieru wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej stawki pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako remitent.

Znaczenie Warset:
Słownik mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku weksel (bill of exchange) co znaczy.
Znaczenie Warrant Subskrypcyjny:
Słownik certyfikat) regularnie dołączony do akcji albo obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo nieustające prawo kupna papierów wartościowych albo innych aktywów po ustalonej cenie albo prawo do weksel (bill of exchange) krzyżówka.
Znaczenie Waloryzacja:
Słownik przywracanie wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym weksel (bill of exchange) co to jest.
Znaczenie Wynagrodzenie Netto:
Słownik zobacz wynagrodzenie netto weksel (bill of exchange) słownik.
Znaczenie Wibor (Warsaw Interbank Offered Rate):
Słownik średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym weksel (bill of exchange) czym jest.

Czym jest Weksel (bill Of Exchange znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: