Weksel (bill Of Exchange co to jest
Definicja Weksel (bill Of Exchange). Co oznacza prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy.

Czy przydatne?

Co to jest Weksel (bill Of Exchange)

Definicja WEKSEL (BILL OF EXCHANGE): to rodzaj papieru wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej stawki pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako remitent.

Znaczenie Waluta (Currency):
Słownik to definicja stosowane zamiennie z definicją pieniądza. Nazwę waluta stosuje się w pierwszej kolejności, gdy jednostka monetarna danego państwie występuje na rynku międzynarodowym weksel (bill of exchange).
Znaczenie Wibor (Warsaw Interbank Offered Rate):
Słownik średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym weksel (bill of exchange).
Znaczenie wig20:
Słownik indeks giełdowy 20 największych firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych weksel (bill of exchange).
Znaczenie Wall Street:
Słownik aleja w Nowym Jorku skupiająca kluczowe instytucje finansowe USA weksel (bill of exchange).
Znaczenie Wynagrodzenie Netto:
Słownik zobacz wynagrodzenie netto weksel (bill of exchange).

Czym jest Weksel (bill Of Exchange znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: