Weksel (bill Of Exchange co to jest
Definicja Weksel (bill Of Exchange). Co oznacza prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy.

Czy przydatne?

Co to jest Weksel (bill Of Exchange)

Definicja WEKSEL (BILL OF EXCHANGE): to rodzaj papieru wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej stawki pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako remitent.

Znaczenie Wibor (Warsaw Interbank Offered Rate):
Słownik średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym weksel (bill of exchange).
Znaczenie Wynagrodzenie Brutto:
Słownik zobacz wynagrodzenie brutto weksel (bill of exchange).
Znaczenie Wall Street:
Słownik aleja w Nowym Jorku skupiająca kluczowe instytucje finansowe USA weksel (bill of exchange).
Znaczenie Warset:
Słownik mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku weksel (bill of exchange).
Znaczenie wig20:
Słownik indeks giełdowy 20 największych firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych weksel (bill of exchange).

Czym jest Weksel (bill Of Exchange znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: