Wibor (warsaw Interbank co to jest
Definicja Wibor (warsaw Interbank Offered Rate). Co oznacza bankowym oznaczająca stopę procentową.

Czy przydatne?

Co to jest Wibor (warsaw Interbank Offered Rate)

Definicja WIBOR (WARSAW INTERBANK OFFERED RATE): średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.

Znaczenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Wza):
Słownik udział wszyscy posiadacze akcji danej firmy. Każdy z nich ma tyle głosów ile wynika z posiadanych akcji. Uprawnienia walnego zebrania akcjonariuszy ustala kodeks firm handlowych, i statut danej firmy wibor (warsaw interbank offered rate).
Znaczenie Warrant Subskrypcyjny:
Słownik certyfikat) regularnie dołączony do akcji albo obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo nieustające prawo kupna papierów wartościowych albo innych aktywów po ustalonej cenie albo prawo do wibor (warsaw interbank offered rate).
Znaczenie Waloryzacja:
Słownik przywracanie wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym wibor (warsaw interbank offered rate).
Znaczenie Wiek Emerytalny:
Słownik nowy mechanizm ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn wibor (warsaw interbank offered rate).
Znaczenie Warset:
Słownik mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku wibor (warsaw interbank offered rate).

Czym jest Wibor (warsaw Interbank znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: