Wibor (warsaw Interbank co to jest
Definicja Wibor (warsaw Interbank Offered Rate). Co oznacza bankowym oznaczająca stopę procentową.

Czy przydatne?

Co to jest Wibor (warsaw Interbank Offered Rate)

Definicja WIBOR (WARSAW INTERBANK OFFERED RATE): średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.

Znaczenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Wza):
Słownik udział wszyscy posiadacze akcji danej firmy. Każdy z nich ma tyle głosów ile wynika z posiadanych akcji. Uprawnienia walnego zebrania akcjonariuszy ustala kodeks firm handlowych, i statut danej firmy wibor (warsaw interbank offered rate).
Znaczenie Wydatki Publiczne:
Słownik środki wydatkowane poprzez kraj i samorządy na realizację swych zadań i celów wibor (warsaw interbank offered rate).
Znaczenie wig20:
Słownik indeks giełdowy 20 największych firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wibor (warsaw interbank offered rate).
Znaczenie Warrant Subskrypcyjny:
Słownik certyfikat) regularnie dołączony do akcji albo obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo nieustające prawo kupna papierów wartościowych albo innych aktywów po ustalonej cenie albo prawo do wibor (warsaw interbank offered rate).
Znaczenie Wall Street:
Słownik aleja w Nowym Jorku skupiająca kluczowe instytucje finansowe USA wibor (warsaw interbank offered rate).

Czym jest Wibor (warsaw Interbank znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: