Wibor (warsaw Interbank co to jest
Definicja Wibor (warsaw Interbank Offered Rate). Co oznacza bankowym oznaczająca stopę procentową.

Czy przydatne?

Co to jest Wibor (warsaw Interbank Offered Rate)

Definicja: średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.

Czym jest Wibor (warsaw Interbank Offered Rate) znaczenie w Słownik finansowy W .