Zasoby Ekonomiczne co to jest
Definicja Zasoby Ekonomiczne. Co oznacza ekonomiczne to między innymi: ziemia, zasoby ludzkie.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby Ekonomiczne

Definicja ZASOBY EKONOMICZNE: fundamentalne składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to między innymi: ziemia, zasoby ludzkie, pieniądze, technologia i przedsiębiorczość.

Znaczenie Zawodowo Bierni:
Słownik osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek pracy i są na utrzymaniu osób zatrudnionych zasoby ekonomiczne.
Znaczenie Zysk Ekonomiczny:
Słownik stawka pozostała po odjęciu od przychodów spółki wszystkich wydatków zasoby ekonomiczne.
Znaczenie Zwolnienia Grupowe:
Słownik rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych albo leżących po stronie zakładu pracy najczęściej dotyczących większych grup pracowników zasoby ekonomiczne.
Znaczenie Zacofanie Gospodarcze:
Słownik rozwoju gospodarczym wykazywane poprzez część państw w relacji do najwyżej rozwiniętych państw świata; objawia się między innymi: niskim poziomem PNB, wysokim udziałem rolnictwa w tworzeniu produktu zasoby ekonomiczne.
Znaczenie Zysk:
Słownik nadwyżki dochodów nad opłatami ponoszonymi na ich uzyskanie w określonym czasie zasoby ekonomiczne.

Czym jest Zasoby Ekonomiczne znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: