Zawodowo Bierni co to jest
Definicja Zawodowo Bierni. Co oznacza osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek.

Czy przydatne?

Co to jest Zawodowo Bierni

Definicja ZAWODOWO BIERNI: osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek pracy i są na utrzymaniu osób zatrudnionych.

Znaczenie Zastaw Rejestrowy:
Słownik w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703), może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych zawodowo bierni.
Znaczenie Zasoby Ekonomiczne:
Słownik fundamentalne składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to między innymi: ziemia, zasoby ludzkie, pieniądze, technologia i przedsiębiorczość zawodowo bierni.
Znaczenie Zacofanie Gospodarcze:
Słownik rozwoju gospodarczym wykazywane poprzez część państw w relacji do najwyżej rozwiniętych państw świata; objawia się między innymi: niskim poziomem PNB, wysokim udziałem rolnictwa w tworzeniu produktu zawodowo bierni.
Znaczenie Zysk:
Słownik nadwyżki dochodów nad opłatami ponoszonymi na ich uzyskanie w określonym czasie zawodowo bierni.
Znaczenie Zastaw:
Słownik ograniczone prawo rzeczowe, którego kluczowym celem jest zabezpieczenie wierzytelności zawodowo bierni.

Czym jest Zawodowo Bierni znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: