Zawodowo Bierni co to jest
Definicja Zawodowo Bierni. Co oznacza osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek.

Czy przydatne?

Co to jest Zawodowo Bierni

Definicja ZAWODOWO BIERNI: osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek pracy i są na utrzymaniu osób zatrudnionych.

Znaczenie Zielona Karta:
Słownik obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający wykorzystanie w ruchu poza granicami naszego państwie. Obowiązuje w państwach, które podpisały konwencję Zielonej Karty zawodowo bierni.
Znaczenie Zysk Ekonomiczny:
Słownik stawka pozostała po odjęciu od przychodów spółki wszystkich wydatków zawodowo bierni.
Znaczenie Zwolnienia Grupowe:
Słownik rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych albo leżących po stronie zakładu pracy najczęściej dotyczących większych grup pracowników zawodowo bierni.
Znaczenie Zastaw Na Prawach:
Słownik zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach (na przykład wierzytelnościach pieniężnych, papierach wartościowych), jeśli są zbywalne. Ustanowienie zastawu na prawach wymaga zawarcia zawodowo bierni.
Znaczenie Zasoby Ekonomiczne:
Słownik fundamentalne składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to między innymi: ziemia, zasoby ludzkie, pieniądze, technologia i przedsiębiorczość zawodowo bierni.

Czym jest Zawodowo Bierni znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: