Zawodowo Czynni co to jest
Definicja Zawodowo Czynni. Co oznacza dochód albo poszukujących pracy; zawodowo czynni to.

Czy przydatne?

Co to jest Zawodowo Czynni

Definicja ZAWODOWO CZYNNI: osoby w wieku produkcyjnym, wykonujące pracę przynoszącą dochód albo poszukujących pracy; zawodowo czynni to pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin.

Znaczenie Zysk Ekonomiczny:
Słownik stawka pozostała po odjęciu od przychodów spółki wszystkich wydatków zawodowo czynni.
Znaczenie Zasoby Naturalne:
Słownik używane poprzez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji twory takie jak rośliny, zwierzęta, ekosystemy, atmosfera, woda, minerały zawodowo czynni.
Znaczenie Zwolnienia Grupowe:
Słownik rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych albo leżących po stronie zakładu pracy najczęściej dotyczących większych grup pracowników zawodowo czynni.
Znaczenie Zawodowo Bierni:
Słownik osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek pracy i są na utrzymaniu osób zatrudnionych zawodowo czynni.
Znaczenie Zastaw Rejestrowy:
Słownik w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703), może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych zawodowo czynni.

Czym jest Zawodowo Czynni znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: