Zielona Karta co to jest
Definicja Zielona Karta. Co oznacza pojazdu mechanicznego mający wykorzystanie w ruchu poza.

Czy przydatne?

Co to jest Zielona Karta

Definicja ZIELONA KARTA: Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający wykorzystanie w ruchu poza granicami naszego państwie. Obowiązuje w państwach, które podpisały konwencję Zielonej Karty.

Znaczenie Zysk:
Słownik nadwyżki dochodów nad opłatami ponoszonymi na ich uzyskanie w określonym czasie zielona karta.
Znaczenie Zastaw Na Prawach:
Słownik zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach (na przykład wierzytelnościach pieniężnych, papierach wartościowych), jeśli są zbywalne. Ustanowienie zastawu na prawach wymaga zawarcia zielona karta.
Znaczenie Zawodowo Czynni:
Słownik osoby w wieku produkcyjnym, wykonujące pracę przynoszącą dochód albo poszukujących pracy; zawodowo czynni to pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin zielona karta.
Znaczenie Zatrudnienia Struktura:
Słownik układ grup osób (uwzględniający cechy demograficzne, zawody, kwalifikacje, rodzaje wykonywanej pracy, formy wynagrodzenia) tworzących zbiorowość wszystkich zatrudnionych zielona karta.
Znaczenie Zawodowo Bierni:
Słownik osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek pracy i są na utrzymaniu osób zatrudnionych zielona karta.

Czym jest Zielona Karta znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: