Aborcja co to jest
Definicja Aborcja w prawie. Znaczenie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy.

Czy przydatne?

Definicja Aborcja w prawie

Definicja z ang. abortion, z niem. Abtreibung.

Słownik: Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy:
ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej,
badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ciąża powstała wskutek czynu zabronionego.
W sytuacjach ustalonych w pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia poprzez płód umiejętności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w razie określonym w pkt 3, jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.
Art. 4 a ustawy z dnia 7.01.1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Czym jest Aborcja znaczenie w Słownik prawo A .