Aborcja co to jest
Definicja Aborcja w prawie. Znaczenie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy.

Czy przydatne?

Definicja Aborcja w prawie

Definicja z ang. abortion, z niem. Abtreibung.

Słownik ABORCJA: Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy:
ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej,
badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ciąża powstała wskutek czynu zabronionego.
W sytuacjach ustalonych w pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia poprzez płód umiejętności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w razie określonym w pkt 3, jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.
Art. 4 a ustawy z dnia 7.01.1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Znaczenie Akcja:
Wyjaśnienie wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w aborcja.
Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną aborcja.
Znaczenie Aparat Publiczny:
Wyjaśnienie Publicznie popularny telefon, gdzie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne aborcja.
Znaczenie Adhezyjne Postępowanie:
Wyjaśnienie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z aborcja.
Znaczenie Aukcja:
Wyjaśnienie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków aborcja.

Czym jest Aborcja znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: