Aborcja co to jest
Definicja Aborcja w prawie. Znaczenie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy.

Czy przydatne?

Definicja Aborcja w prawie

Definicja z ang. abortion, z niem. Abtreibung.

Słownik ABORCJA: Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy:
ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej,
badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ciąża powstała wskutek czynu zabronionego.
W sytuacjach ustalonych w pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia poprzez płód umiejętności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w razie określonym w pkt 3, jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.
Art. 4 a ustawy z dnia 7.01.1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją aborcja.
Znaczenie Aktywa Trwałe:
Wyjaśnienie Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości. Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości aborcja.
Znaczenie Adhezyjne Postępowanie:
Wyjaśnienie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z aborcja.
Znaczenie Adres Elektroniczny:
Wyjaśnienie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą aborcja.
Znaczenie Aktywa Pieniężne:
Wyjaśnienie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są aborcja.

Czym jest Aborcja znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: