Adhezyjne postępowanie co to jest
Definicja Adhezyjne postępowanie w prawie. Znaczenie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na.

Czy przydatne?

Definicja Adhezyjne postępowanie w prawie

Definicja z ang. adhesive proceedings, z niem. Klebeverfahren.

Słownik: Pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.
Art. 62 kpk.

Czym jest Adhezyjne postępowanie znaczenie w Słownik prawo A .