Agent rozliczeniowy co to jest
Definicja Agent rozliczeniowy w prawie. Znaczenie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z.

Czy przydatne?

Definicja Agent rozliczeniowy w prawie

Definicja z ang. acquirer, z niem. Erwerber.

Słownik AGENT ROZLICZENIOWY: Agent Rozliczeniowy albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje autoryzacji, a więc potwierdzenia, iż osoba posługująca się daną kartą jest uprawniona do dokonania płatności (na przykład posiada odpowiednie środki na koncie) a również rozliczania i przetwarzania transakcji. Największym polskim Agentem rozliczeniowym jest POLCARD.

Znaczenie Aparat Publiczny:
Wyjaśnienie Publicznie popularny telefon, gdzie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne agent rozliczeniowy.
Znaczenie Alternatywny System Obrotu:
Wyjaśnienie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do agent rozliczeniowy.
Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją agent rozliczeniowy.
Znaczenie Aktywa:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Art. 3 ust. 12 agent rozliczeniowy.
Znaczenie Aukcja:
Wyjaśnienie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków agent rozliczeniowy.

Czym jest Agent rozliczeniowy znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: