Agent rozliczeniowy co to jest
Definicja Agent rozliczeniowy w prawie. Znaczenie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z.

Czy przydatne?

Definicja Agent rozliczeniowy w prawie

Definicja z ang. acquirer, z niem. Erwerber.

Słownik AGENT ROZLICZENIOWY: Agent Rozliczeniowy albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje autoryzacji, a więc potwierdzenia, iż osoba posługująca się daną kartą jest uprawniona do dokonania płatności (na przykład posiada odpowiednie środki na koncie) a również rozliczania i przetwarzania transakcji. Największym polskim Agentem rozliczeniowym jest POLCARD.

Znaczenie Akcje Uprzywilejowane:
Wyjaśnienie przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do agent rozliczeniowy.
Znaczenie Autoryzacja:
Wyjaśnienie potwierdzenie, iż Klient korzystający z danej karty jest uprawniony do dokonania transakcji na określoną kwotę. W czasie autoryzacji sprawdzane są pomiędzy innymi poprawność numerów karty i nazwiska agent rozliczeniowy.
Znaczenie Alimenty:
Wyjaśnienie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ((wymóg agent rozliczeniowy.
Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją agent rozliczeniowy.
Znaczenie Adres Elektroniczny:
Wyjaśnienie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą agent rozliczeniowy.

Czym jest Agent rozliczeniowy znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: