Aktywa obrotowe co to jest
Definicja Aktywa obrotowe w prawie. Znaczenie jednostki, które w razie: aktywów rzeczowych, są.

Czy przydatne?

Definicja Aktywa obrotowe w prawie

Definicja z ang. Assets, z niem. Umlaufvermögen.

Słownik: Ta część aktywów jednostki, które w razie:
aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
aktywów finansowych, są płatne i wymagalne albo przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich założenia, wystawienia albo nabycia, lub stanowią aktywa pieniężne,
należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług i całość albo część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Aktywa obrotowe znaczenie w Słownik prawo A .