Aktywa pieniężne co to jest
Definicja Aktywa pieniężne w prawie. Znaczenie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.

Czy przydatne?

Definicja Aktywa pieniężne w prawie

Definicja z ang. monetary assets, z niem. Geldvermögen.

Słownik AKTYWA PIENIĘŻNE: Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są płatne albo wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba iż ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej).Art. 3 ust. 25 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Akcje Uprzywilejowane:
Wyjaśnienie przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do aktywa pieniężne.
Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną aktywa pieniężne.
Znaczenie Alimenty:
Wyjaśnienie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ((wymóg aktywa pieniężne.
Znaczenie Aborcja:
Wyjaśnienie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore aktywa pieniężne.
Znaczenie Adhezyjne Postępowanie:
Wyjaśnienie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z aktywa pieniężne.

Czym jest Aktywa pieniężne znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: