Aktywa pieniężne co to jest
Definicja Aktywa pieniężne w prawie. Znaczenie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.

Czy przydatne?

Definicja Aktywa pieniężne w prawie

Definicja z ang. monetary assets, z niem. Geldvermögen.

Słownik: Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są płatne albo wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba iż ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej).Art. 3 ust. 25 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Aktywa pieniężne znaczenie w Słownik prawo A .