Aktywa pieniężne co to jest
Definicja Aktywa pieniężne w prawie. Znaczenie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.

Czy przydatne?

Definicja Aktywa pieniężne w prawie

Słownik AKTYWA PIENIĘŻNE: Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są płatne albo wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba iż ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej).Art. 3 ust. 25 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Adres Elektroniczny:
Wyjaśnienie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą aktywa pieniężne co to jest.
Znaczenie Aparat Publiczny:
Wyjaśnienie Publicznie popularny telefon, gdzie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne aktywa pieniężne definicja.
Znaczenie Autoryzacja:
Wyjaśnienie potwierdzenie, iż Klient korzystający z danej karty jest uprawniony do dokonania transakcji na określoną kwotę. W czasie autoryzacji sprawdzane są pomiędzy innymi poprawność numerów karty i nazwiska aktywa pieniężne co znaczy.
Znaczenie Aborcja:
Wyjaśnienie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore aktywa pieniężne słownik.
Znaczenie Aukcja:
Wyjaśnienie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków aktywa pieniężne znaczenie.

Czym jest Aktywa pieniężne znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: