Aktywa trwałe co to jest
Definicja Aktywa trwałe w prawie. Znaczenie które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których.

Czy przydatne?

Definicja Aktywa trwałe w prawie

Definicja z ang. fixed assets, z niem. Anlagevermögen.

Słownik AKTYWA TRWAŁE: Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości.
Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Administracyjne Organy Wyższego Stopnia:
Wyjaśnienie stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie aktywa trwałe.
Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją aktywa trwałe.
Znaczenie Aparat Publiczny:
Wyjaśnienie Publicznie popularny telefon, gdzie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne aktywa trwałe.
Znaczenie Autoryzacja:
Wyjaśnienie potwierdzenie, iż Klient korzystający z danej karty jest uprawniony do dokonania transakcji na określoną kwotę. W czasie autoryzacji sprawdzane są pomiędzy innymi poprawność numerów karty i nazwiska aktywa trwałe.
Znaczenie Akcje Uprzywilejowane:
Wyjaśnienie przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do aktywa trwałe.

Czym jest Aktywa trwałe znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: