Alimenty co to jest
Definicja Alimenty w prawie. Znaczenie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków.

Czy przydatne?

Definicja Alimenty w prawie

Definicja z ang. Maintenance, z niem. Alimente.

Słownik ALIMENTY: Wymóg dostarczania środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo.
Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
((wymóg alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeśli jest kilku zstępnych albo wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża
(((wymóg alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Aborcja:
Wyjaśnienie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore alimenty.
Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją alimenty.
Znaczenie Aukcja:
Wyjaśnienie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków alimenty.
Znaczenie Alternatywny System Obrotu:
Wyjaśnienie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do alimenty.
Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną alimenty.

Czym jest Alimenty znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: