Alimenty co to jest
Definicja Alimenty w prawie. Znaczenie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków.

Czy przydatne?

Definicja Alimenty w prawie

Definicja z ang. Maintenance, z niem. Alimente.

Słownik ALIMENTY: Wymóg dostarczania środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo.
Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
((wymóg alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeśli jest kilku zstępnych albo wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża
(((wymóg alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Aborcja:
Wyjaśnienie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore alimenty.
Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną alimenty.
Znaczenie Adhezyjne Postępowanie:
Wyjaśnienie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z alimenty.
Znaczenie Aktywa Finansowe:
Wyjaśnienie instrumenty kapitałowe wyemitowane poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do zamiany instrumentów finansowych z inną jednostką na alimenty.
Znaczenie Aparat Publiczny:
Wyjaśnienie Publicznie popularny telefon, gdzie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne alimenty.

Czym jest Alimenty znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: