Alimenty co to jest
Definicja Alimenty w prawie. Znaczenie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków.

Czy przydatne?

Definicja Alimenty w prawie

Definicja z ang. Maintenance, z niem. Alimente.

Słownik ALIMENTY: Wymóg dostarczania środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo.
Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
((wymóg alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeśli jest kilku zstępnych albo wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża
(((wymóg alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Aktywa Pieniężne:
Wyjaśnienie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są alimenty.
Znaczenie Administracyjne Organy Naczelne:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, i alimenty.
Znaczenie Akcja:
Wyjaśnienie wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w alimenty.
Znaczenie Aborcja:
Wyjaśnienie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore alimenty.
Znaczenie Alternatywny System Obrotu:
Wyjaśnienie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do alimenty.

Czym jest Alimenty znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: