Alimenty co to jest
Definicja Alimenty w prawie. Znaczenie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków.

Czy przydatne?

Definicja Alimenty w prawie

Definicja z ang. Maintenance, z niem. Alimente.

Słownik ALIMENTY: Wymóg dostarczania środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo.
Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
((wymóg alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeśli jest kilku zstępnych albo wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża
(((wymóg alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Autoryzacja:
Wyjaśnienie potwierdzenie, iż Klient korzystający z danej karty jest uprawniony do dokonania transakcji na określoną kwotę. W czasie autoryzacji sprawdzane są pomiędzy innymi poprawność numerów karty i nazwiska alimenty.
Znaczenie Aborcja:
Wyjaśnienie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore alimenty.
Znaczenie Aktywa Finansowe:
Wyjaśnienie instrumenty kapitałowe wyemitowane poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do zamiany instrumentów finansowych z inną jednostką na alimenty.
Znaczenie Akcja:
Wyjaśnienie wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w alimenty.
Znaczenie Administracyjne Organy Wyższego Stopnia:
Wyjaśnienie stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie alimenty.

Czym jest Alimenty znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: