Alternatywny system obrotu co to jest
Definicja Alternatywny system obrotu w prawie. Znaczenie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot.

Czy przydatne?

Definicja Alternatywny system obrotu w prawie

Definicja z ang. Alternative trading system, z niem. Alternative Handelssystem.

Słownik: Organizowany poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego mechanizmu, wedle określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego mechanizmu obrotu rynek organizowany poprzez Narodowy Bank Polski, jak także organy publiczne, którym powierzono kierowanie długiem publicznym albo które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki pochodzące z tego długu.
Art. 3 punkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Czym jest Alternatywny system obrotu znaczenie w Słownik prawo A .