Alternatywny system obrotu co to jest
Definicja Alternatywny system obrotu w prawie. Znaczenie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot.

Czy przydatne?

Definicja Alternatywny system obrotu w prawie

Definicja z ang. Alternative trading system, z niem. Alternative Handelssystem.

Słownik ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU: Organizowany poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego mechanizmu, wedle określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego mechanizmu obrotu rynek organizowany poprzez Narodowy Bank Polski, jak także organy publiczne, którym powierzono kierowanie długiem publicznym albo które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki pochodzące z tego długu.
Art. 3 punkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Akcje Uprzywilejowane:
Wyjaśnienie przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do alternatywny system obrotu.
Znaczenie Aktywa Pieniężne:
Wyjaśnienie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są alternatywny system obrotu.
Znaczenie Autoryzacja:
Wyjaśnienie potwierdzenie, iż Klient korzystający z danej karty jest uprawniony do dokonania transakcji na określoną kwotę. W czasie autoryzacji sprawdzane są pomiędzy innymi poprawność numerów karty i nazwiska alternatywny system obrotu.
Znaczenie Adres Elektroniczny:
Wyjaśnienie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą alternatywny system obrotu.
Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje alternatywny system obrotu.

Czym jest Alternatywny system obrotu znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: