Alternatywny system obrotu co to jest
Definicja Alternatywny system obrotu w prawie. Znaczenie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot.

Czy przydatne?

Definicja Alternatywny system obrotu w prawie

Definicja z ang. Alternative trading system, z niem. Alternative Handelssystem.

Słownik ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU: Organizowany poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego mechanizmu, wedle określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego mechanizmu obrotu rynek organizowany poprzez Narodowy Bank Polski, jak także organy publiczne, którym powierzono kierowanie długiem publicznym albo które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki pochodzące z tego długu.
Art. 3 punkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Autoryzacja:
Wyjaśnienie potwierdzenie, iż Klient korzystający z danej karty jest uprawniony do dokonania transakcji na określoną kwotę. W czasie autoryzacji sprawdzane są pomiędzy innymi poprawność numerów karty i nazwiska alternatywny system obrotu.
Znaczenie Aktywa:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Art. 3 ust. 12 alternatywny system obrotu.
Znaczenie Alimenty:
Wyjaśnienie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ((wymóg alternatywny system obrotu.
Znaczenie Aukcja:
Wyjaśnienie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków alternatywny system obrotu.
Znaczenie Adres Elektroniczny:
Wyjaśnienie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą alternatywny system obrotu.

Czym jest Alternatywny system obrotu znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: