Alternatywny system obrotu co to jest
Definicja Alternatywny system obrotu w prawie. Znaczenie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot.

Czy przydatne?

Definicja Alternatywny system obrotu w prawie

Definicja z ang. Alternative trading system, z niem. Alternative Handelssystem.

Słownik ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU: Organizowany poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego mechanizmu, wedle określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego mechanizmu obrotu rynek organizowany poprzez Narodowy Bank Polski, jak także organy publiczne, którym powierzono kierowanie długiem publicznym albo które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki pochodzące z tego długu.
Art. 3 punkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją alternatywny system obrotu.
Znaczenie Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie jednostki, które w razie: aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej alternatywny system obrotu.
Znaczenie Alimenty:
Wyjaśnienie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ((wymóg alternatywny system obrotu.
Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje alternatywny system obrotu.
Znaczenie Akcje Uprzywilejowane:
Wyjaśnienie przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do alternatywny system obrotu.

Czym jest Alternatywny system obrotu znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: