Alternatywny system obrotu co to jest
Definicja Alternatywny system obrotu w prawie. Znaczenie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot.

Czy przydatne?

Definicja Alternatywny system obrotu w prawie

Definicja z ang. Alternative trading system, z niem. Alternative Handelssystem.

Słownik ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU: Organizowany poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego mechanizmu, wedle określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego mechanizmu obrotu rynek organizowany poprzez Narodowy Bank Polski, jak także organy publiczne, którym powierzono kierowanie długiem publicznym albo które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki pochodzące z tego długu.
Art. 3 punkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Adhezyjne Postępowanie:
Wyjaśnienie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z alternatywny system obrotu.
Znaczenie Aktywa:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Art. 3 ust. 12 alternatywny system obrotu.
Znaczenie Aktywa Trwałe:
Wyjaśnienie Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości. Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości alternatywny system obrotu.
Znaczenie Akcja:
Wyjaśnienie wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w alternatywny system obrotu.
Znaczenie Aukcja:
Wyjaśnienie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków alternatywny system obrotu.

Czym jest Alternatywny system obrotu znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: