Aukcja co to jest
Definicja Aukcja w prawie. Znaczenie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub.

Czy przydatne?

Definicja Aukcja w prawie

Definicja z ang. Auction, z niem. Auktion.

Słownik: Umowa może być zawarta w drodze aukcji lub przetargu.
W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków. Ogłoszenie, a również warunki aukcji lub przetargu mogą być zmienione albo odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty wedle ogłoszeniem aukcji lub przetargu są obowiązani postępować wedle postanowieniami ogłoszenia, a również warunków aukcji lub przetargu.
Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba iż w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej. Zawarcie umowy wskutek aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Jeśli ważność umowy zależy od spełnienia specjalnych wymogów przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. Art. 70 (1 i 2) kodeksu cywilnego.

Czym jest Aukcja znaczenie w Słownik prawo A .