Autostrada co to jest
Definicja Autostrada w prawie. Znaczenie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną.

Czy przydatne?

Definicja Autostrada w prawie

Definicja z ang. highway, z niem. Autobahn.

Słownik AUTOSTRADA: Droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego,
c) zaopatrzoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną autostrada.
Znaczenie Administracyjne Organy Naczelne:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, i autostrada.
Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje autostrada.
Znaczenie Aukcja:
Wyjaśnienie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków autostrada.
Znaczenie Aktywa Finansowe:
Wyjaśnienie instrumenty kapitałowe wyemitowane poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do zamiany instrumentów finansowych z inną jednostką na autostrada.

Czym jest Autostrada znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: