Autostrada co to jest
Definicja Autostrada w prawie. Znaczenie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną.

Czy przydatne?

Definicja Autostrada w prawie

Definicja z ang. highway, z niem. Autobahn.

Słownik: Droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego,
c) zaopatrzoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Czym jest Autostrada znaczenie w Słownik prawo A .