Bezpodstawne wzbogacenie co to jest
Definicja Bezpodstawne wzbogacenie w prawie. Znaczenie prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem.

Czy przydatne?

Definicja Bezpodstawne wzbogacenie w prawie

Definicja z ang. Unjust enrichment, z niem. Ungerechtfertigte Bereicherung.

Słownik: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości - art. 405 kodeksu cywilnego.

Czym jest Bezpodstawne wzbogacenie znaczenie w Słownik prawo B .