Bezpodstawne wzbogacenie co to jest
Definicja Bezpodstawne wzbogacenie w prawie. Znaczenie prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem.

Czy przydatne?

Definicja Bezpodstawne wzbogacenie w prawie

Definicja z ang. Unjust enrichment, z niem. Ungerechtfertigte Bereicherung.

Słownik BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości - art. 405 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt bezpodstawne wzbogacenie.
Znaczenie Biegły Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną poprzez izbę skarbową; art. 1 a ust. 1 bezpodstawne wzbogacenie.
Znaczenie Budowla:
Wyjaśnienie budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno bezpodstawne wzbogacenie.
Znaczenie Budowa Drogi:
Wyjaśnienie Wykonywanie połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo miejscowościami, a również jego odbudowę i rozbudowę. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych bezpodstawne wzbogacenie.
Znaczenie Bigamia:
Wyjaśnienie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym bezpodstawne wzbogacenie.

Czym jest Bezpodstawne wzbogacenie znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: