Biegły skarbowy co to jest
Definicja Biegły skarbowy w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej.

Czy przydatne?

Definicja Biegły skarbowy w prawie

Definicja z ang. Statutory tax, z niem. Gesetzliche Steuer.

Słownik BIEGŁY SKARBOWY: biegły skarbowy - rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną poprzez izbę skarbową;
art. 1 a ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Budowla:
Wyjaśnienie budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno biegły skarbowy.
Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę biegły skarbowy.
Znaczenie Bankomat:
Wyjaśnienie Automated Taller Machine) - bankomat, urządzenie wykorzystywane do pobierania gotówki. Regularnie przy zastosowaniu bankomatu można dokonywać także innych transakcji, na przykład sprawdzenia salda biegły skarbowy.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt biegły skarbowy.
Znaczenie Błąd:
Wyjaśnienie co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeśli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych biegły skarbowy.

Czym jest Biegły skarbowy znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: