Biuro narodowe co to jest
Definicja Biuro narodowe w prawie. Znaczenie zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa.

Czy przydatne?

Definicja Biuro narodowe w prawie

Definicja z ang. Office national, z niem. Office national.

Słownik: Organizacja zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Czym jest Biuro narodowe znaczenie w Słownik prawo B .