Budowa co to jest
Definicja Budowa w prawie. Znaczenie budowlanego w określonym miejscu, a również odbudowa.

Czy przydatne?

Definicja Budowa w prawie

Definicja z ang. Building, z niem. Bau.

Słownik BUDOWA: Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego
art. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
.

Znaczenie Bigamia:
Wyjaśnienie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym budowa.
Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby budowa.
Znaczenie Budowa Drogi:
Wyjaśnienie Wykonywanie połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo miejscowościami, a również jego odbudowę i rozbudowę. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych budowa.
Znaczenie Błąd:
Wyjaśnienie co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeśli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych budowa.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt budowa.

Czym jest Budowa znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: