Budowa drogi co to jest
Definicja Budowa drogi w prawie. Znaczenie połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo.

Czy przydatne?

Definicja Budowa drogi w prawie

Definicja z ang. Construction of roads, z niem. Bau von Straßen.

Słownik BUDOWA DROGI: Wykonywanie połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo miejscowościami, a również jego odbudowę i rozbudowę.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Błąd Wyłączający Odpowiedzialność Karną:
Wyjaśnienie umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Odpowiada na podstawie regulaminu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który budowa drogi.
Znaczenie Biuro Narodowe:
Wyjaśnienie Organizacja zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych budowa drogi.
Znaczenie Budynek Mieszkalny Jednorodzinny:
Wyjaśnienie stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej, wykorzystywany zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, gdzie dopuszcza się budowa drogi.
Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby budowa drogi.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt budowa drogi.

Czym jest Budowa drogi znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: