Budowa drogi co to jest
Definicja Budowa drogi w prawie. Znaczenie połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo.

Czy przydatne?

Definicja Budowa drogi w prawie

Definicja z ang. Construction of roads, z niem. Bau von Straßen.

Słownik BUDOWA DROGI: Wykonywanie połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo miejscowościami, a również jego odbudowę i rozbudowę.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby budowa drogi.
Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę budowa drogi.
Znaczenie Bigamia:
Wyjaśnienie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym budowa drogi.
Znaczenie Budynek:
Wyjaśnienie Przedmiot budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych i posiada fundamenty i dach art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane budowa drogi.
Znaczenie Bankomat:
Wyjaśnienie Automated Taller Machine) - bankomat, urządzenie wykorzystywane do pobierania gotówki. Regularnie przy zastosowaniu bankomatu można dokonywać także innych transakcji, na przykład sprawdzenia salda budowa drogi.

Czym jest Budowa drogi znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: