Budowla co to jest
Definicja Budowla w prawie. Znaczenie budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej.

Czy przydatne?

Definicja Budowla w prawie

Definicja z ang. Building, z niem. Struktur.

Słownik BUDOWLA: Każdy przedmiot budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale powiązane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe albo urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a również części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) i fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części elementów składających się na całość użytkową
art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Budynek:
Wyjaśnienie Przedmiot budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych i posiada fundamenty i dach art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane budowla.
Znaczenie Bankomat:
Wyjaśnienie Automated Taller Machine) - bankomat, urządzenie wykorzystywane do pobierania gotówki. Regularnie przy zastosowaniu bankomatu można dokonywać także innych transakcji, na przykład sprawdzenia salda budowla.
Znaczenie Bezpaństwowiec:
Wyjaśnienie Osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa poprzez urodzenie, a również osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa budowla.
Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę budowla.
Znaczenie Budowa:
Wyjaśnienie Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane budowla.

Czym jest Budowla znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: