Budynek co to jest
Definicja Budynek w prawie. Znaczenie który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z.

Czy przydatne?

Definicja Budynek w prawie

Definicja z ang. Building, z niem. Gebäude.

Słownik BUDYNEK: Przedmiot budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych i posiada fundamenty i dach
art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Bezpodstawne Wzbogacenie:
Wyjaśnienie Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości - art. 405 kodeksu cywilnego budynek.
Znaczenie Bigamia:
Wyjaśnienie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym budynek.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt budynek.
Znaczenie Budowla:
Wyjaśnienie budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno budynek.
Znaczenie Biegły Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną poprzez izbę skarbową; art. 1 a ust. 1 budynek.

Czym jest Budynek znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: