Budynek mieszkalny co to jest
Definicja Budynek mieszkalny jednorodzinny w prawie. Znaczenie stojący lub budynek w zabudowie.

Czy przydatne?

Definicja Budynek mieszkalny jednorodzinny w prawie

Definicja z ang. Detached house, z niem. Einfamilienhaus.

Słownik BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY: Budynek wolno stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej, wykorzystywany zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, gdzie dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o pow. całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku
art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Biegły Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną poprzez izbę skarbową; art. 1 a ust. 1 budynek mieszkalny jednorodzinny.
Znaczenie Błąd Wyłączający Odpowiedzialność Karną:
Wyjaśnienie umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Odpowiada na podstawie regulaminu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który budynek mieszkalny jednorodzinny.
Znaczenie Bezpaństwowiec:
Wyjaśnienie Osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa poprzez urodzenie, a również osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa budynek mieszkalny jednorodzinny.
Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę budynek mieszkalny jednorodzinny.
Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby budynek mieszkalny jednorodzinny.

Czym jest Budynek mieszkalny znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: