Budynek mieszkalny co to jest
Definicja Budynek mieszkalny jednorodzinny w prawie. Znaczenie stojący lub budynek w zabudowie.

Czy przydatne?

Definicja Budynek mieszkalny jednorodzinny w prawie

Definicja z ang. Detached house, z niem. Einfamilienhaus.

Słownik BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY: Budynek wolno stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej, wykorzystywany zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, gdzie dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o pow. całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku
art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Biegły Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną poprzez izbę skarbową; art. 1 a ust. 1 budynek mieszkalny jednorodzinny.
Znaczenie Budynek:
Wyjaśnienie Przedmiot budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych i posiada fundamenty i dach art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane budynek mieszkalny jednorodzinny.
Znaczenie Błąd:
Wyjaśnienie co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeśli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych budynek mieszkalny jednorodzinny.
Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby budynek mieszkalny jednorodzinny.
Znaczenie Bigamia:
Wyjaśnienie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym budynek mieszkalny jednorodzinny.

Czym jest Budynek mieszkalny znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: