Cena co to jest
Definicja Cena w prawie. Znaczenie w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany.

Czy przydatne?

Definicja Cena w prawie

Definicja z ang. Price, z niem. Preis.

Słownik: To wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od wyróbów i usług i podatkiem akcyzowym.
Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001 o cenach.

Czym jest Cena znaczenie w Słownik prawo C .