CVV2 / CVC2 co to jest
Definicja CVV2 / CVC2 w prawie. Znaczenie zabezpieczenia transakcji internetowych - 3-cyfrowy kodu.

Czy przydatne?

Definicja CVV2 / CVC2 w prawie

Definicja z ang. CVV2 / CVC2, z niem. CVV2 / CVC2.

Słownik CVV2 / CVC2: CVV2/CVC2 - rodzaj zabezpieczenia transakcji internetowych - 3-cyfrowy kodu znajdujący się na rewersie karty, na albo w okolicy pasku do podpisu. Kod jest wymagany przy transakcjach bez fizycznego użycia karty na przykład poprzez Internet.

Znaczenie Czynność Egzekucyjna:
Wyjaśnienie egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie podejmowane poprzez organ egzekucyjny działania zmierzające do wykorzystania albo zrealizowania środka egzekucyjnego. art. 1 a ust. 2 ustawy z dnia 17 cvv2 / cvc2.
Znaczenie Chuligański Charakter Wykroczenia:
Wyjaśnienie chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek albo spokój publiczny lub umyślnym niszczeniu albo uszkadzaniu mienia, jeśli sprawca działał publicznie i w rozumieniu cvv2 / cvc2.
Znaczenie Cena Sztywna:
Wyjaśnienie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez cvv2 / cvc2.
Znaczenie Czynny Żal Przy Popełnieniu Przestępstwa:
Wyjaśnienie za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania albo zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary w relacji do sprawcy, który cvv2 / cvc2.
Znaczenie Część Składowa Gruntu:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą zwłaszcza budynki i inne urządzenia trwale z gruntem powiązane, jak także drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia albo cvv2 / cvc2.

Czym jest CVV2 / CVC2 znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: