Część składowa gruntu co to jest
Definicja Część składowa gruntu w prawie. Znaczenie wyjątków w ustawie przewidzianych, do części.

Czy przydatne?

Definicja Część składowa gruntu w prawie

Definicja z ang. Component ground, z niem. Component Boden.

Słownik CZĘŚĆ SKŁADOWA GRUNTU: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą zwłaszcza budynki i inne urządzenia trwale z gruntem powiązane, jak także drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia albo zasiania - art. 48 kodeksu cywilnego.
Za części składowe nieruchomości uważane jest również prawa powiązane z jej własnością - art. 50 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Chodnik:
Wyjaśnienie Część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych część składowa gruntu.
Znaczenie Czynny Żal Przy Popełnieniu Przestępstwa:
Wyjaśnienie za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania albo zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary w relacji do sprawcy, który część składowa gruntu.
Znaczenie Cena Sztywna:
Wyjaśnienie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez część składowa gruntu.
Znaczenie Cena:
Wyjaśnienie w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie część składowa gruntu.
Znaczenie Cena Urzędowa I Marża Handlowa Urzędowa:
Wyjaśnienie handlowa ustalona w rozporządzeniu wydanym poprzez właściwy organ administracji rządowej albo w uchwale wydanej poprzez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3 ust. 1 część składowa gruntu.

Czym jest Część składowa gruntu znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: