Część składowa gruntu co to jest
Definicja Część składowa gruntu w prawie. Znaczenie wyjątków w ustawie przewidzianych, do części.

Czy przydatne?

Definicja Część składowa gruntu w prawie

Definicja z ang. Component ground, z niem. Component Boden.

Słownik CZĘŚĆ SKŁADOWA GRUNTU: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą zwłaszcza budynki i inne urządzenia trwale z gruntem powiązane, jak także drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia albo zasiania - art. 48 kodeksu cywilnego.
Za części składowe nieruchomości uważane jest również prawa powiązane z jej własnością - art. 50 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Certyfikat Kompetencji Zawodowych (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 20 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o część składowa gruntu.
Znaczenie Cena Jednostkowa Towaru (Usługi):
Wyjaśnienie Cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego liczba albo liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001 o cenach część składowa gruntu.
Znaczenie Chuligański Charakter Wykroczenia:
Wyjaśnienie chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek albo spokój publiczny lub umyślnym niszczeniu albo uszkadzaniu mienia, jeśli sprawca działał publicznie i w rozumieniu część składowa gruntu.
Znaczenie Chodnik:
Wyjaśnienie Część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych część składowa gruntu.
Znaczenie Cena Sztywna:
Wyjaśnienie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez część składowa gruntu.

Czym jest Część składowa gruntu znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: