Czynność egzekucyjna co to jest
Definicja Czynność egzekucyjna w prawie. Znaczenie egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie.

Czy przydatne?

Definicja Czynność egzekucyjna w prawie

Definicja z ang. Enforcement action, z niem. Durchsetzungsmaßnahmen.

Słownik CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA: Czynność egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie podejmowane poprzez organ egzekucyjny działania zmierzające do wykorzystania albo zrealizowania środka egzekucyjnego.
art. 1 a ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Cena Jednostkowa Towaru (Usługi):
Wyjaśnienie Cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego liczba albo liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001 o cenach czynność egzekucyjna.
Znaczenie Cena:
Wyjaśnienie w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie czynność egzekucyjna.
Znaczenie Czynny Żal Przy Popełnieniu Przestępstwa:
Wyjaśnienie za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania albo zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary w relacji do sprawcy, który czynność egzekucyjna.
Znaczenie Cena Urzędowa I Marża Handlowa Urzędowa:
Wyjaśnienie handlowa ustalona w rozporządzeniu wydanym poprzez właściwy organ administracji rządowej albo w uchwale wydanej poprzez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3 ust. 1 czynność egzekucyjna.
Znaczenie Chodnik:
Wyjaśnienie Część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych czynność egzekucyjna.

Czym jest Czynność egzekucyjna znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: