Czynność egzekucyjna co to jest
Definicja Czynność egzekucyjna w prawie. Znaczenie egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie.

Czy przydatne?

Definicja Czynność egzekucyjna w prawie

Definicja z ang. Enforcement action, z niem. Durchsetzungsmaßnahmen.

Słownik: Czynność egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie podejmowane poprzez organ egzekucyjny działania zmierzające do wykorzystania albo zrealizowania środka egzekucyjnego.
art. 1 a ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Czynność egzekucyjna znaczenie w Słownik prawo C .