Czynność egzekucyjna co to jest
Definicja Czynność egzekucyjna w prawie. Znaczenie egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie.

Czy przydatne?

Definicja Czynność egzekucyjna w prawie

Definicja z ang. Enforcement action, z niem. Durchsetzungsmaßnahmen.

Słownik CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA: Czynność egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie podejmowane poprzez organ egzekucyjny działania zmierzające do wykorzystania albo zrealizowania środka egzekucyjnego.
art. 1 a ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Część Składowa Gruntu:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą zwłaszcza budynki i inne urządzenia trwale z gruntem powiązane, jak także drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia albo czynność egzekucyjna.
Znaczenie Chuligański Charakter Wykroczenia:
Wyjaśnienie chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek albo spokój publiczny lub umyślnym niszczeniu albo uszkadzaniu mienia, jeśli sprawca działał publicznie i w rozumieniu czynność egzekucyjna.
Znaczenie Część Składowa Rzeczy:
Wyjaśnienie rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia albo istotnej zmiany całości lub bez uszkodzenia albo istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.Część składowa rzeczy nie może być czynność egzekucyjna.
Znaczenie Certyfikat Kompetencji Zawodowych (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 20 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o czynność egzekucyjna.
Znaczenie Część Lotnicza Lotniska:
Wyjaśnienie przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych i do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wspólnie z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany czynność egzekucyjna.

Czym jest Czynność egzekucyjna znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: